Om effectief en efficiënt tot haar doelen te komen, stelt de vereniging verschillende commissies in die de verantwoordelijkheid krijgen om een bepaald onderdeel of activiteit te realiseren. Deze commissies bestaan meestal uit verschillende leden met minstens één bestuurslid als schakel naar het bestuur.


Doel van de commissie is het bewaken, het coordineren en het stimuleren van het beroepsprofiel van de klinisch informaticus. Concrete taken van de commissie zijn:

 • CAO, salaris, functiewaardering, (juridische) ondersteuning
 • Capaciteitsraming Klinische Informatica
 • Functiedifferentiatie
 • Werkterrein ontwikkeling
 • Opleidingsplaatsen verdeelvraagstuk
 • Linking pin naar het werkveld van de klinisch informaticus
 • Afstemmen over het beroepsprofiel met de commissie K&O
 • Ontwikkelen en opzetten van een accreditatiesysteem in overleg met commissie K&O

Samenstelling van deze commissie:

 • Thierry Felkers (afgevaardigde bestuur)
 • Marc Verkerke (lid)
 • Patrick Lubbers (lid)
 • Elserieke Gerritsen - Boersen (lid)
 • Çigdem Altiok - Çolak (lid)


De commissie communicatie bevat onder meer de moderators van de website en de redactie van onder andere deze nieuwsbrief. Ze voorziet in alle communicatie die nodig is om de vereniging op juiste wijze te representeren in het Nederlandse professionele veld en zal tevens ondersteuning bieden aan alle door de Vereniging of een van haar commissies ondernomen activiteiten.

Samenstelling van deze commissie:

 • Marjolijn Elsinga (afgevaardigde bestuur)
 • Çigdem Altiok - Çolak (lid)
 • Marijke Dermois (lid)
 • Marileen Kolley (lid)
 • Bart van den Boogaard (lid)
 • Wilma Compagner (lid)
 • Ferry Lagarde (lid)


Het doel van de commissie is het bevorderen, het coördineren, het normeren en het bewaken van de kwaliteit van het vakgebied Klinische Informatica in de breedste zin van het woord. Concrete taken van de commissie zijn:

 • Ontwikkelen en opzetten van een accreditatiesysteem in overleg met commissie B&P
 • Overzicht houden van nationale activiteiten en werkgroepen en waar nodig coördinerend optreden
 • Linking pin naar de Opleidingen binnen het vakgebied Klinische Informatica, waaronder de opleiding aan TU/e SMPE/e
 • Opzetten en implementeren van een visitatiestructuur
 • Afstemmen over het beroepsprofiel met de commissie B&P

Samenstelling van deze commissie:

 • Niek Poppe (afgevaardigde bestuur)
 • Sanne Soer (lid)
 • Roanda Fokkens - Steba (lid)
 • Tamara Duarte (lid)
 • Dagmar Rosenbrand (lid)
 • Floor Klijn (lid)

 • Guido Zonneveld
 • Tobias Kroon

We zullen in de komende periode ook een vaste Activiteitencommissie in gaan richten, die bijvoorbeeld de jaarkalender bijhoudt en door het jaar heen verschillende activiteiten zal initiëren.