Diploma-uitreiking van de ontwerpersopleiding tot klinisch informaticus en qualified medical engineer, TU Eindhoven

Op 23 oktober 2015 ontvangt een vierde groep van tien trainees het diploma van de post-master ontwerpersopleiding Klinisch Informatica. Deze opleiding, die gezamenlijk wordt uitgevoerd door zorginstellingen en de TU Eindhoven, biedt een intensief progamma op het gebied van informatica, klinische processen en bedrijfsvoering. Tijdens het praktisch deel leveren de trainees een stevige bijdrage aan het verbeteren van de informatiestromen binnen de betrokken instellingen. Nu hun opleiding is afgerond gaan ze als zelfstandig klinisch informaticus aan de slag; vaak binnen de instelling waar ze hun opleiding gevolgd hebben.

De trainees die reeds afstudeerden vormen de voorhoede van een nieuwe beroepsgroep. Deze beroepsgroep komt tegemoet aan de snel voortschrijdende digitalisering in de zorg. De klinisch informaticus overziet daarbij de stevig gegroeide digitale informatiestromen binnen een ziekenhuis. Hij/zij is in staat een brug te slaan tussen klinische praktijk, de bedrijfskundige processen en de ICT. Bovendien kan de klinisch informaticus het gehele traject aan: van het komen tot een goede specificatie met alle betrokkenen tot en met de implementatie (en nazorg) van een systeem.

Met deze lichting zijn er 33 afgestudeerden van deze opleiding. Daarnaast zijn er nog 24 trainees in opleiding. Alumni hebben de Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica opgericht (nvki.nl). Daarmee borgt de groep ook het langere termijn beeld van het beroepsveld. Uiteraard zijn er ook andere klinisch informatici, die hun sporen in het veld al verdiend hebben, welkom bij deze vereniging.

Naast de uitreiking aan de klinisch informatici, worden ook weer nieuwe diploma’s uitgereikt aan Qualified Medical Engineers. Ook zij zijn tijdens hun een ontwerpersopleiding al volop actief in zorginstellingen; waar zij zich, samen met zorgprofessionals, voor een innovatieve, robuuste en veilige toepassing van medische technologie.

Deel dit bericht: