• Image
  • Image

Op vrijdagmiddag 8 januari is er tijdens een drie uur durende werksessie door hard gewerkt aan de visie: het bestuur en enkele enthousiaste leden (incl. Karlijn!) hebben fundamentele discussies gehad over waar we met de NVKI naartoe willen, wie lid mag worden van de NVKI en hoe we gezamenlijk tot een visie, strategie en doelstellingen kunnen komen.

De uitkomst:

De NVKI staat voor het vakgebied klinische informatica, wat breder is dan alleen een alumni vereniging voor de KI opleiding. Lid mogen worden zijn de KI-ers, de KI-ers i.o. en “anderen die werkzaam zijn in het vakgebied Klinische Informatica”. Deze laatste doelgroep dient nog verder te worden gespecificeerd en hiervoor zijn ook al enkele ideeën geopperd.

De NVKI commissies zoals het bestuur ze eerder had benoemd, blijven voor nu onveranderd. Wellicht dat deze nog worden aangepast.

We kennen de volgende commissies:

  • commissie beroepsontwikkeling en profilering
  • commissie communicatie en externe betrekkingen
  • commissie kwaliteit en onderwijs.

Alleen de commissie communicatie en externe betrekkingen is al opgestart, Marijke en Marileen ondersteunen het bestuur al sinds de oprichting in maart 2015. De andere commissie zullen worden opgestart zodra de missie, visie, strategie en bijbehorende doelstellingen zijn bepaald.

Het bestuur was erg blij met de sessie en alle input en zal deze verwerken in een nieuwe aangepaste versie.

Tot slot werd het nieuwe jaar ingeluid met een nieuwjaarsborrel in de Zwarte Doos. Hierbij waren zo’n 20 leden aanwezig. Het was een gezellige borrel. Met name dank voor Martin die speciaal uit Apeldoorn was gereisd om erbij te kunnen zijn!

Deel dit bericht: