Het Maastricht UMC+ is op zoek naar versterking van het team, en hebben daarom een vacature voor een klinisch informaticus/functioneel beheerder gesteld.

Het Maastricht UMC+ is een academisch ziekenhuis met grote ambities op ICT gebied. In dit kader is recent een ziekenhuisbreed beeldarchief geïntroduceerd. Dit VNA (Vendor Neutral Archive) verzorgt de opslag en distributie van medische beeldinformatie binnen het hele ziekenhuis, en zal ook gekoppeld worden aan het regionale netwerk voor de uitwisseling van data met andere ziekenhuizen. Deze data bestaat zowel uit Dicom als niet-Dicom informatie. Om optimaal gebruik te kunnen maken van dit systeem speelt functioneel beheer een cruciale rol. Daarom zijn we bezig met het oprichten van een nieuw team van functioneel beheerders, dat in nauwe samenwerking met het functioneel beheerteam van de afdeling Beeldvorming (Radiologie en Nucleaire Geneeskunde) zal opereren. Dit team bestaat momenteel uit 6 personen, onder leiding van een klinisch fysicus en een imaging engineer.

Binnen het team heb je een belangrijke rol bij het samenbrengen van de functionele vragen van afdelingen en de technische mogelijkheden van de systemen, en het verder ontwikkelen van de ziekenhuisbrede visie op het opslaan, gebruiken en uitwisselen van medische data. Samen met gebruikers en technici bedenkt je klinische workflows en richt deze in. Daarna doe je de functionele testen, en wordt er eventueel monitoring ingericht.

Je kunt de hele vacature tekst hier terugvinden: https://www.werkenbijmumc.nl/vacature/10605-02s000196p

Deel dit bericht: