De Praktijkgids Medische Informatietechnologie is uit! In dit unieke document zijn voor het
eerst praktische toepassingen op het raakvlak tussen software van medische apparatuur en
medische ICT-systemen beschreven.

Innovatief
De praktijkgids beschrijft hoe medische softwareapplicaties, softwaregestuurde medische
systemen, maar ook zelfontwikkelde medische software veilig en betrouwbaar kunnen
worden toegepast. Op die manier draagt de gids bij aan innovatieve, veiliger en meer
efficiënte ziekenhuiszorg.

De toepassingen die in de praktijkgids beschreven worden, gaan over de hele levenscyclus
van medische apparatuur en software: verwerving, ingebruikname, gebruik en afvoer.
Specifiek voor medische ICT-systemen komt daar ook de eventuele fase van het zelf
ontwikkelen of aanpassen van de systemen bij. Op deze manier wordt de volle breedte van
de medische informatietechnologie beschreven.

Uniek
De praktijkgids is nieuw voor Nederland, maar misschien wel uniek in de wereld, vertelt
Thierry Felkers, secretaris en vice-voorzitter van de NVKI en een van de makers. “Nog niet
eerder werden de praktische toepassingen op het raakvlak tussen software van medische
apparatuur en medische ICT-systemen beschreven. Bovendien is het uniek dat de gids
helemaal vanuit het veld is ontwikkeld. En dat alle betrokken beroepsgroepen en alle lagen
van de organisaties eraan hebben meegewerkt.”

Online versie
De ontwikkelaars benadrukken dat het gaat om een levend document. Het is net zo
dynamisch als het werkveld dat het beschrijft. Daarom komt er maar een beperkt aantal
papieren exemplaren beschikbaar. De nadruk ligt op de online praktijkgids, te vinden op
MTintegraal, het online platform voor medische technologie. Daar staat de hele praktijkgids,
overzichtelijk gerangschikt in aanklikbare hoofdstukken en met handige zoekfunctie. Door
deze versie te gebruiken, weet je zeker dat je altijd over de meest actuele informatie
beschikt.

De gids is gemaakt door de koepel Medische Technologie. Zes van de negen
beroepsverenigingen in de koepel hebben meegewerkt aan de gids: de VZI (Vereniging van
Ziekenhuisinstrumentatietechnici), de NVKF (Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysica), de
BMTZ (Biomedisch Technologen in de Zorg), de NVKI (Nederlandse Vereniging voor Klinische
Informatica), de NVKFM (Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers) en de
WIBAZ (Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen).
De drie andere verenigingen, de VDSMH (Vereniging van Deskundigen Steriele Medische
Hulpmiddelen), de NVvTG (Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde) en het
LNAG (Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg) sloten later aan
bij de koepel. Ondanks dat ze daarom geen bijdrage hebben kunnen leveren aan de
Praktijkgids, ondersteunen ze dit initiatief vanuit de koepel van harte.

Deel dit bericht: