Menu Sluiten

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica (NVKI) stelt zich ten doel de professionele belangen van haar leden en anderen werkzaam op het vakgebied van de klinische informatica te bevorderen.

Wij hebben als missie: intern versterken en extern professionaliseren. Wij verbinden de Klinisch Informatici en zorgen gezamenlijk met onze leden voor een versterkte positie voor de in het vakgebied werkende professionals . Daarnaast streven wij naar professionalisering van dit vakgebied tot een volwassen, breed gedragen en door het werkveld (h)erkend vakgebied. Wij hebben de ambitie tot betaalbare zorg voor de patiënt door deze beter, doelmatiger, efficiënter en veiliger te maken.

Wij ondersteunen Klinisch Informatici door ze in één vereniging bij elkaar te brengen, de ontwikkeling van zowel kennis als vaardigheden binnen het vakgebied te stimuleren en een verbindend element te vormen tussen de Klinisch Informaticus, het vakgebied en het werkveld. Wij staan daarmee voor het vakgebied van Klinische Informatica, de belangen die hier spelen en de professionals die daarin werkzaam zijn. Wij behartigen deze belangen en verbinden deze op tactisch en strategisch niveau opererende professionals die een belangrijke spil vormen tussen de zorg, ICT en organisatie.

De NVKI is formeel opgericht op 23 oktober 2015.