Binnen het landelijke programma ‘Registratie aan de Bron’ lopen op dit moment een aantal projecten om tot een uniforme aanlevering vanuit de ziekenhuizen te komen voor kwaliteitsregistratie. Dit wordt gedaan op basis van de Zorginformatiebouwstenen. We zoeken een Klinisch Informaticus (of KI io) die concreet bijdraagt aan deze uniforme aanlevering. De KI specificeert, samen met deskundigen uit het zorgproces (waaronder specialisten) en uit het kwaliteitsregistratie, deze uniforme aanlevering. Onderdeel daarvan zijn, behalve een mapping op de ZIB, logische extractieregels. Het gaat om een beschikbaarheid z.s.m. van minimaal 2 dagen per week.

Contactgegevens:
Fred Smeele, smeele@nictiz.nl, 06-43775487
Geen deadline